Användning

Med en p-dator så är det alltid bra att ta temperaturen så regelbundet som möjligt. Helst varje dag. För varje dag du missar försämras möjligheten till en optimal fördelning av röda och gröna dagar för den cykeln. Däremot kan man mäta olika tider på dygnet, dag för dag. Det är då bara att ställa om alarmet och aktivera den nya väcktiden (tillika mättiden). Det viktigaste när man använder en p-dator är därför just att mäta varje dag och att man har cirka 4 timmars sammanhängande sömn innan man mäter.
Du behöver tyvärr nollställa p-datorn och börja om från början. Hur du nollställer p-datorn finns beskrivet i bruksanvisningen. Däremot kan du programmera in menshistoriken innan du börjar mäta med datorn igen. På så vis får du ett litet försprång.
Om du får din mens under dagen går du helt enkelt in på dagens mätvärde (samma dag som du får den) och registrera din mens. Sedan registrerar du mensen varje morgon så länge du blöder.
När man inte tagit temperaturen på två dagar måste man inför nästkommande mätning åter aktivera alarmet för att termometern skall visas. Sedan är det bara att mäta som vanligt på morgonen. Börja alltid med att ställa om alarmet. Ibland kan man komma på detta på morgonen och då ställer du helt enkelt in alarmet så att det går på om fem minuter. När du återgår till huvudmenyn så kommer du se termometersymbolen och det är då bara att trycka på mittenknappen för att mäta.
Lady-Comp visar tillsammans med temperaturvärdet vilken menscykel du befinner dig i. Tills du har slutfört en hel mätcykel kommer det stå "00" och därefter räknar Lady-Comp uppåt allteftersom du slutför fler cykler.
Två månader efter förlossningen kan du börja mäta din temperatur igen. Även om du ammar och menscykeln inte riktigt kommit igång eller är oregelbunden så är användningen av p-datorn ett bra sätt för dig att få koll på din cykel igen och för p-datorn att gradvis känna av förändringarna mot en regelbunden cykel. Cykelmönstret förändras också för många kvinnor efter graviditet och p-datorn får då tid att lära känna ditt nya mönster. Ett tips för småbarnsföräldrar är att ställa väckarklockan på en tid strax innan barnet börjar vakna på morgonen. Man tar temperaturen och somnar sedan om tills man går upp för att se till barnet.
Det kan inte hända av misstag. Mätvärden kan endast raderas genom att man trycker en speciell knappkod som är utformad för att undvika just sådana misstag.
Absolut. Du kan knappa in dina tidigare menstruationsdagar innan du börjar använda p-datorn. På så sätt kan p-datorn snabbare lära sig ditt cykelmönster och snabbare kunna ge dig fler gröna dagar.
Nej, du ska inte registrera din senaste eller tidigare menstruationer om du fortfarande åt p-piller när du fick dem. Det är inga riktig menstruationer utan bara blödningar som framkallas av de hormoner som tas.
Man behöver ställa väckarklockan innan den allra första mätningen för att bestämma tidsintervallet för mätningen. Sedan kan man ha väckarklockan avstängd så länge man mäter varje dag. Då bestäms mätintervallet av tidpunkten vid den senaste mätningen där tre timmar före och tre timmar efter läggs till intervallet. Man kan alltså mäta utan att bli väckt av väckarklockan så länge den tiden man vaknar ligger inom mättidsintervallet. Skulle man däremot ha ett uppehåll i mätningen under två dagar, så behöver man ställa och aktivera väckarklockan på nytt inför kommande mätning.
Det är inte rekommenderat att ha varit uppe och påverkat sin temperatur eller att göra mätningar utanför intervallet. Det kan påverka datan och därmed din fertilitetsprognos negativt.
Du ska helst mäta varje dag, särskilt i början då p-datorn lär känna din individuella cykel. Glömmer du någon dag så gör det inte så mycket men det kan, beroende på dag i cykeln, påverka antalet röda eller gula dagar.
Absolut. Om du inte använder p-datorns väckarklocka har du sex timmars mätintervall, tre timmar före och tre timmar efter din förra mättid. P-datorn håller reda på detta och du kan kolla på displayen om du befinner dig inom mättidsintervallet. Om du mäter tidigt på vardagsmorgnar och vill ha lång sovmorgon på helgen kan du ställa om alarmet inför helgen. Då utgår mättidsintervallet med +/- 3 hfrån den nya alarmtiden.
Om det är resor med mer än sex timmars tidsskillnad får du helt enkelt programmera om din p-dator med resmålets tid. Mätningar samma dag och följande dag bortfaller. Dag tre fortsätter du din mätning som vanligt.
Tekniskt sett ja eftersom du inte aktiverat dig men vi rekommenderar dig ändå att mäta precis när du vaknat och inte vänta. Man ska helst röra sig så lite som möjligt innan mätning sker.
Nej. Det är viktigt att du mäter din basaltemperatur (din kroppstemperatur vid vila) innan du börjar aktivera dig. Mät när du vaknat, innan du stigit upp. Alternativt kan du ställa klockan för mätning vid samma tid varje morgon och sedan somna om igen.
Du skall inte använda några hormonpreparat tillsammans med p-datorn. Om du gör det bör du göra ett uppehåll med p-datorn och invänta två blödningar innan du börjar använda den igen. I samband med den andra blödningen som då räknas som menstruation kan du börja mätningarna från början igen.
Ja, då dagen-efter-piller innehåller hormoner så måste du vänta med att använda p-datorn igen tills du får din andra blödning efter att du tagit tabletten. Detta beror på att hormoner påverkar basaltemperaturen.
När du slutar med hormonbaserade preventivmedel tar det en tid innan din mens kommer igång igen. De blödningar du får under tiden när du tar p-piller är inga riktig menstruationer. Börja använda p-datorn när du fått två blödningar efter att du slutat med hormonerna. Den första blödningen räknas inte som en riktig menstruation utan det är den andra som kan ses som en riktig menstruation. Det är i samband med denna som du kan börja med mätningarna.
Du kan börja använda en p-dator direkt efter att du tagit ut en kopparspiral då en kopparspiral inte innehåller hormoner. Om du använder en hormonspiral måste du dock följa anvisningarna för p-piller eller andra hormonella preventivmedel.
Ja, det är inget problem. Det viktiga är att du har haft minst fyra timmars sammanhängande sömn och mäter när du vaknar, innan du stigit upp.
Följande steg beskriver hur du använder och aktiverar/avaktiverar alarmet: Pearly och Lady-Comp Classic 1. Tryck på valfri knapp för att aktivera p-datorn 2. Klicka med minusknappen för att komma till tidmenyn. 3. Klicka återigen på minusknappen så att termometersymbolen börjar blinka 4. För att avaktivera alarmet: klicka på minusknappen igen För att aktivera larmet: klicka på plusknappen 5. Du kan även i detta läget byta alarmtid genom att hålla nere mittenknappen tills tiden börjar blinka och bläddra med plus och minusknappen till du får den tid du vill mäta vid. Nya Lady-Comp & Lady-Comp Baby 1. Tryck på valfri knapp för att aktivera klockan 2. Bläddra till alarmsymbolen 3. Välj att bocka i eller av rutan för aktivt alarm och bekräfta med mittenknappen.
Att det inte går att mäta temperaturen med sensorn kan bero på flera saker. Testa följande steg nedan först. Kontakta oss om det inte löser problemet. 1. Testa att avaktivera alarmet. 2. Ändra sedan alarmtiden med några minuter 3. Rengör termometersensorn med en fuktad bomullstopp 4. Gör sedan ett funktionstest/självtest och en testmätning (står i bruksanvisningen) 5. Aktivera sedan alarmet igen. -> Bruksanvisningarna hittar du på hemsidan https://naturafemme.se/support/bruksanvisningar-891837 Obs. Att tänka på: - Tänk på att du inte kan mäta samtidigt som du laddar Lady-Comp (gäller den gamla modellen). - Flytta inte runt sensorn under mätning utan håll den så stilla som möjligt på samma plats - Mätning måste ske under tungan och med stängd mun
Det är viktigt att du alltid registrerar alla dina mensdagar även om datorn inte föreslår det. Till mensdag räknas riktig blödning där riktigt mensskydd behövs. Bruna flytningar och små, lätta förblödningar räknas inte som mens. Såhär går du tillväga för att registrera mens: 1. Gå in på dagens temperaturvärde 2. Håll nere den stora runda knappen i ett par sekunder 3. "M" (symbolen för mens) börjar blinka 4. tryck + om du har mens, - om du inte har mens 5. klart! Observera att du bara kan efterregistrera mens tre dagar tillbaka i tiden.
Det allra bästa är att avaktivera larmet och avstå från att mäta första dagen du anlänt. Du avvaktiverar larmet genom följande steg: Pearly och Lady-Comp Classic 1. Tryck på valfri knapp för att aktivera p-datorn 2. Klicka med minusknappen för att komma till tidmenyn. 3. Klicka återigen på minusknappen så att termometersymbolen börjar blinka 4. För att avaktivera alarmet: klicka på minusknappen igen För att aktivera larmet: klicka på plusknappen 5. Du kan även i detta läget byta alarmtid genom att hålla nere mittenknappen tills tiden börjar blinka och bläddra med plus och minusknappen till du får den tid du vill mäta vid. Nya Lady-Comp & Lady-Comp Baby 1. Tryck på valfri knapp för att aktivera klockan 2. Bläddra till alarmsymbolen 3. Välj att bocka i eller av rutan för aktivt alarm och bekräfta med mittenknappen. Du kan ställa om klockan men det bästa är egentligen att räkna ut när i svensk lokal tid du vaknar och vill mäta på morgonen och bara ställer alarmet vid en ny tid. Ställer du om tid och datum kan detta bli krångligt att byta tillbaka till när du åter är hemma igen.
Det är bra att mäta så tätt inpå uppvaknandet som möjligt. Dock är det absolut viktigaste att du inte stiger upp eller aktiverar kroppen innan mätning då det är basaltemperaturen som du vill mäta. Basaltemperaturen kan liknas vid en vilopuls. Kroppen behöver vara i inaktivitet för att man skall kunna fåna upp basaltemperaturen. Utöver att mäta när du vaknat skall du också ha sovit 3-4 timmar sammanhängande innan mätning.
Det är inbyggt i p-datorn att det inte går att automatiskt ändra datumet mer än en dag om det finns registrerade värden. Detta som en säkerhetsfunktion så att fel värden inte skall hamna på fel dag. Man märker då att det inte går att bläddra förbi ”00:00”. Men det finns en speciallösning Genom att ställa tillbaka tiden i två olika omgångar låter du verkligheten ”komma ikapp”. Exempel – när klockan är 17:00 ställer du om den till 00:05 samma dag. Nästa dag ställer du om klockan bakåt igen resterande tid. Då har du dragit tillbaka tiden 24 timmar totalt utan att behöva bläddra förbi ”00:00”. Kom bara ihåg att du inte ska mäta under den här dagen när du ställer om klockan utan det behöver gå en dag utan mätvärde.
Hur du gör ett funktionstest/självtest beror på vilken p-dator du har och lättast är att ladda ner tillhörande bruksanvisning på länken nedan och följa steganvisningarna. https://naturafemme.se/support/bruksanvisningar-891837
Följande steg anger hur du raderar all data och fabriksåterställer din Pearly. Med grundläget som utgångspunkt: • Tryck och håll nere plusknappen i 5 sek. • Pearly går nu igenom alla symboler en efter en. • Under tiden detta görs, tryck och håll nere alla tre knappar samtidigt i 5 sek. • ”L-09” visas nu på displayen. • Tryck på minusknappen upprepade gånger tills du kommer till ”L-00”. Du hör en längre ljudsignal och återkommer till grundläget. All din data är nu raderad.
Då går du in på den aktuella dagens temperaturvärde och håller inne den runda mittenknappen tills "M" blinkar i rutan. Du bekräftar då mens med ett tryck på plusknappen. Alternativt tar bort mensindikationen genom att istället trycka på minusknappen. Mer om detta kan du läsa i bruksanvisningen via följande länk: https://naturafemme.se/support/bruksanvisningar-891837 Observera att du bara kan efterregistrera mens tre dagar tillbaka i tiden.
Då går du in på den aktuella dagens temperaturvärde och håller inne den runda mittenknappen tills "M" blinkar i rutan. Du bekräftar då mens med ett tryck på plusknappen. Alternativt tar bort mensindikationen genom att istället trycka på minusknappen. Mer om detta kan du läsa i bruksanvisningen via följande länk: https://naturafemme.se/support/bruksanvisningar-891837 Observera att du bara kan efterregistrera mens tre dagar tillbaka i tiden.
Den första blödningen efter att du har slutat med hormonella preventivmedel är ingen riktig mens utan en reaktion på hormonbortfallet i kroppen. Det är inte då du ska börja använda p-datorn, utan du måste vänta tills din riktiga mens kommer ytterligare en tid senare. När du får den andra blödningen är detta din första riktiga mens. Det är i samband med andra blödningens första dag som du kan börja använda p-datorn direkt. Glöm då inte att ange i din p-dator att du har mens.
Efter en graviditet så kommer fördelningen av gröna och röda dagar börja bli normalt när cykeln kommit igång helt. Oftast är detta när man slutat amma fullt men det kan även hända tidigare så det är bra att du börjar mäta mot slutet av full amning. Eftersom du har haft ett uppehåll och datorn håller på att lära sig ett eventuellt nytt cykelmönster efter din graviditet så kommer den visa många gula och röda dagar fram tills att cykeln kommit igång och fråga efter mens tills du får din första mens. Det viktiga är att du fortsätter mäta varje dag och att du sovit minst 3-4 timmar sammanhängande och inte stigit upp innan du mäter.
Alla våra bruksanvisningar är digitala och finns att hämta på följande länk: https://naturafemme.se/support/bruksanvisningar-891837

Faktura/Betalning

Avbetalning, regler för räntor, fakturautskick hanteras inte av oss utan av företaget Klarna. Hör av dig till deras kundservice så kan de nog hjälpa dig så att du får rätt ränta och e-faktura. Tel: 08-120 120 10 eller gå in på www.klarna.com så kan du chatta med kundsupporten direkt.

Ljusindikationer

På en Lady-Comp indikerar ett blinkande rött ljus på ägglossning. På en Pearly så är det enbart en prognos för ägglossning men det är inte förrän i efterhand som man som användare eventuellt kan se en bekräftad ägglossning. Det är den stora skillnaden mellan de två p-datorerna. Det är samma funktion, säkerhet och utvärderingsprogram men som användare av Lady-Comp får du mer bekräftad statistik och information medan användare av Pearly ser en mer begränsad del av datan. Men generellt så tyder blinkande rött på ägglossning.
P-datorn kommer att visa antalet cykeldagar först efter den första mensen efter att p-datorn har börjat användas. Fram tills denna tidpunkt kommer p-datorn att visa 00. Dagen som användaren bekräftar/markerar som första mensdagen kommer att visas som dag 01 på displayen.
Ja, i detta fall är det bara att fortsätta att mäta varje morgon. När p-datorn tydligt kan se att kvinnan har haft en ägglossning så kommer den att visa grönt. Ifall man har en menscykel utan ägglossning kommer p-datorn visa gult eller rött hela cykeln fram till nästa mens. Efter ungefär två månader (cykler) har p-datorn lärt sig användarens menscykel bättre, och med stor sannolikhet kommer det då att bli fler gröna dagar.
När man mäter temperaturen på morgonen och den röda lampan blinkar betyder det att du förväntas ha en ägglossning under det kommande dygnet. När du tittar tillbaka på gamla mätvärden är det datum då lampan blinkar som du fått din ägglossning under just den cykeln. Blinkningarna tolkas alltså antingen i samband med temperaturmätning eller i efterhand som en konfirmerad ägglossning.
När datorn visar på gult eller rött finns det alltid en risk för graviditet. I detta fall kan det bero på att temperaturindikationer på en kommande ägglossning saknas eller är onormal, eller att ägglossningen exempelvis är sen just den månaden. Det är därför viktigt att alltid respektera de gula indikationerna trots att man vet att det "borde" vara säkert. Det är det som skiljer p-datorns höga säkerhet från egna observationer.
Gula indikationer visas när datorn lär sig något nytt om din individuella cykel. I början av en användning lär sig datorn mycket och de gula dagarna kan vara fler. Med tiden minskar antalet gula dagar. Vid långvarig användning kan gula dagar tyda på att något förändrats i cykeln.
Vanligtvis så visar p-datorn en graviditet mycket tidigt. Exempelvis just Lady-Comp, redan vid dag 15. Dock kan temperaturvärdena ibland vara för låga för att kunna bekräfta graviditet med säkerhet och då tar det längre tid. Du borde dock få besked runt dag 20-23. Temperaturvärdet är kopplat till nivån av progesteron som gör en graviditet möjlig. Om progesteronet är något lågt så kan det dröja lite innan man får ett bekräftat svar.
Normalt sett har en genomsnittlig kvinna en cykel runt 28 dagar där p-datorn kommer ge en prognos på cirka 7-12 röda dagar per cykel. Fördelningen av gröna och röda dagar sker gradvis. Ofta tar det 2-4 cykler innan du får en optimal fördelning. Men det viktigaste är att du mäter varje dag, helst vid samma tidpunkt. Ibland kan man få fler röda och gula dagar under en enstaka cykel. Då är det oftast kopplat med något som inträffat under den föregående eller den pågående cykeln såsom, feber, sjukdom, stress, dålig sömn osv. Får man bara röda dagar en månad kan det vara för att ägglossning uteblivit eller mensen inte kommit igång i början. Andra gånger kan det handla om en ökning av gula och röda dagar under en längre period. Det kan exempelvis handla om att du har en pågående inflammation i kroppen, en allergi eller intolerans, stress, progesteronbrist osv. Andra saker som kan vara bra att tänka på för att optimera fördelningen av röda och gröna dagar. Tänk på placeringen av sensorn i munnen. Försök att mäta på samma plats i munnen varje morgon. Undvik även att röra eller flytta termometern medan temperaturtagning pågår. Tänk på att stress kan påverka cykeln. Ibland inträffar saker i livet som gör att stressnivån går upp. Stress utlöser steroidhormonet kortisol. När kortisolnivån förblir för hög under en längre period kan detta påverka tillverkningen av progesteron och rubbar därmed den balans mellan östrogen och progesteron som behöver finnas för en normal och jämn menstruationscykel. Förändringar i matvanor kan påverka. Dieter eller ändrade matvanor kan också ge utslag i form av ojämna värden. Ibland kan det vara en gluten- eller laktosintolerans som ger upphov till en ojämn cykel. Har man därför en väldigt ojämn cykel med många gula och röda dagar kan det vara bra att gå och testa sig för laktos och glutenintolerans hos en läkare.
Varje kvinna har en unik menscykel och basaltemperaturkurva. P-datorns prognoser baseras på mönster i din menscykel som i sin tur speglar hormonnivåerna i din kropp. Man kan jämföra p-datorn med ett aktivitetsarmband eller en sömnapp som mäter sömnkvaliten när du sover. Sömnappen kommer registrera hur din sömn ser ut såsom hur många timmar du sovit, hur många timmar av djupsömn du haft och hur många gånger du vaknat under natten. Det är inte sömnappen som kommer ge dig en bra sömn utan sömnen som kommer ge ett bra resultat i appen. För att förändra resultatet måste du vidta åtgärder för att förbättra din sömn. På samma sätt fungerar en p-dator. P-datorn mäter och analyserar din cykel dag för dag och över tid. För varje dag får du en fertilitetsprognos och prognoserna över tid kan ge dig en helhetsbild av hur ditt mönster ser ut och i förlängningen hur din kropp mår. Fördelningen av gröna och röda dagar Normalt sett har en genomsnittlig kvinna en cykel runt 28 dagar där p-datorn kommer ge en prognos på cirka 7-12 röda dagar per cykel. Fördelningen av gröna och röda dagar sker gradvis. Ofta tar det 2-4 cykler innan du får en optimal fördelning. Men det viktigaste är att du mäter varje dag, helst vid samma tidpunkt. Ibland kan man få fler röda och gula dagar under en enstaka cykel. Då är det oftast kopplat med något som inträffat under den föregående eller den pågående cykeln såsom, feber, sjukdom, stress, dålig sömn osv. Får man bara röda dagar en månad kan det vara för att ägglossning uteblivit eller mensen inte kommit igång i början. Andra gånger kan det handla om en ökning av gula och röda dagar under en längre period. Det kan exempelvis handla om att du har en pågående inflammation i kroppen, en allergi eller intolerans, stress, progesteronbrist osv. Andra saker som kan vara bra att tänka på för att optimera fördelningen av röda och gröna dagar. Tänk på placeringen av sensorn i munnen. Försök att mäta på samma plats i munnen varje morgon. Undvik även att röra eller flytta termometern medan temperaturtagning pågår. Tänk på att stress kan påverka cykeln. Ibland inträffar saker i livet som gör att stressnivån går upp. Stress utlöser steroidhormonet kortisol. När kortisolnivån förblir för hög under en längre period kan detta påverka tillverkningen av progesteron och rubbar därmed den balans mellan östrogen och progesteron som behöver finnas för en normal och jämn menstruationscykel. Förändringar i matvanor kan påverka. Dieter eller ändrade matvanor kan också ge utslag i form av ojämna värden. Ibland kan det vara en gluten- eller laktosintolerans som ger upphov till en ojämn cykel. Har man därför en väldigt ojämn cykel med många gula och röda dagar kan det vara bra att gå och testa sig för laktos och glutenintolerans hos en läkare.
På en Lady-Comp indikerar ett blinkande rött ljus på ägglossning. På en Pearly så är det enbart en prognos för ägglossning men det är inte förrän i efterhand som man som användare eventuellt kan se en bekräftad ägglossning. Det är den stora skillnaden mellan de två p-datorerna. Det är samma funktion, säkerhet och utvärderingsprogram men som användare av Lady-Comp får du mer bekräftad statistik och information medan användare av Pearly ser en mer begränsad del av datan. Men generellt så tyder blinkande rött på ägglossning.

Retur och reklamation

Tyvärr kan vi inte motta en reklamation efter att 14 dagar passerat sedan man hämtat ut sitt paketet och/eller att man börjat använda p-datorn. Detta står också angivet i våra allmänna villkor. Dock vill vi hjälpa dig att optimera din användning så att det fungerar bättre. Kontakta kundsupporten för att komma igång med användningen och för att lösa eventuella problem som kan ha uppstått.
Du har rätt att frånträda detta köp utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning. En förutsättning är dock att varan är oanvänd och oskadad. Om varan inte är i väsentligen oförändrat skick kan vi komma att göra ett prisavdrag som motsvarar varans värdeminskning. För vissa produkter, såsom hygienartiklar, gäller även obruten plombering för att ångerrätten ska kunna nyttjas. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda köpet. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Mejla oss på info@naturafemme.se. Vi behöver följande information av dig: a) ordernummer (finns i din orderbekräftelse, på följesedeln eller fakturan) b) ditt namn och kontaktuppgifter c) antal och namn på de produkter som önskas returneras. Det finns även en ångerblankett som Konsumentverket tillhandahåller som du kan använda, men du måste inte använda den. Den hittar du på konsumentverkets webbplats, www.konsumentverket.se. Återbetalning Har du en obetald faktura för din order så är det viktigt att du själv flyttar fram förfallodatum. Det gör du på klarna.se eller genom att ringa 08-120 120 10. När vi har mottagit och kontrollerat den returnerade varan återbetalar vi snarast hela köpesumman exklusive en returhanteringsavgift på 195 sek, dock senast inom 30 dagar. Om du har betalat med faktura, direktbetalning eller förskottsbetalning överför vi pengarna till ditt bankkonto. Om du har betalat med kort krediterar vi retursumman på ditt kort.

Batteri och sensor

Om det är en dag så kan du möjligtvis ändra tillbaka datumet genom att ställa tillbaka tiden i två olika omgångar och låter verkligheten ”komma ikapp”. Exempel – när klockan är 17:00 ställer du om den till 00:05 samma dag. Nästa dag ställer du om klockan bakåt igen resterande tid. Då har du dragit tillbaka tiden 24 timmar totalt utan att behöva bläddra förbi ”00:00”. Kom bara ihåg att du inte ska mäta under den här dagen när du ställer om klockan utan det behöver gå en dag utan mätvärde. Om det är mer än en dag så kan vi enbart ändra detta genom att ta in datorn hos våra tekniker. Dock så kan du egentligen använda datorn som vanligt med "fel datum". Då ändrar vi det helt enkelt om ett år eller två när vi får in datorn på batteribyte. Om du vill skicka in den för ett datumbyte kontakta info@naturafemme.se
Det bör inte synas BA efter batteribyte. Det är viktigt att skicka in din Pearly för batteribyte då dina mätvärden säkerhetskopieras innan bytet så att de inte förloras eller blir felaktiga under tiden batteriet byts.
LO-01 betyder att batteriet är tomt och behöver laddas, LO-10 betyder att batteriet är fulladdat. Vid LO-10 ska man dra ur laddaren (för Lady-comp, Baby-comp) och sedan använda p-datorn på batteridrift. P-datorn räknar upp när laddning pågår och räknar ner när p-datorn laddas ur (börjar då med LO-09, LO-08 ... och vid LO-01 behöver batteriet laddas omedelbart). Observera att du inte kommer kunna använda p-datorn under tiden den laddas.
Att det inte går att mäta temperaturen med sensorn kan bero på flera saker. Testa följande steg nedan först. Återkom om det inte löser problemet.
Detta kan hända ibland. Särskilt med nya p-datorer. Testa att lossa på klistermärket på p-datorns baksida och lossa lite på skruven med en skruvmejsel. Ytterst lite. Detta brukar hjälpa.
BR 01-10 betyder låg batterinivå (nivån går nedåt på en skala mellan 1-10) . Du behöver då skicka in din Pearly på batteribyte hos oss. Då gör vi även den servicegenomgång som Pearly behöver ca vart tredje år. Du beställer ett batteribyte via vår webbshop och skickar sedan in din p-dator till oss. Ett tips är att skicka in p-datorn i samband med att du registrerat tredje dagen vid nästa menstruation. På så vis blir det minsta möjliga störning i mätningscykeln. Om det gått mindre än tre år kan du byta batteriet själv genom att skruva upp skruven på baksidan (den är gömd under klistermärket). Då kan du lossa försiktigt på bakstycket och byta ut batteriet som är ett vanlig 2032 Lithium batteri. Om BA-symbolen kvartstår betyder det att du behöver skicka in det till oss för batteribyte + service.
Detta kan hända ibland om Pearly får en stöt eller tappas. Det är förmodligen batteriet som har hoppat ur och det är det som skramlar. På baksidan finns ett runt klistermärke. Om du lossar på denna så kan du öppna upp datorn med en stjärnskruvmejsel. Var lite försiktig när du öppnar upp den så att inte fukt eller väta kommer i kontakt med kretskortet. Placera batteriet tillbaka i batterihållaren och skruva tillbaks baksidan. Allting bör därefter fungera som vanligt.

Reparation och service

Beroende på ditt ärende är proceduren lite olika. Viss service och reparation kan vi utföra i vårt servicecenter medan annan service behöver utföras av tillverkaren i Tyskland. Batteribyte Pearly Cykelutskrift för Pearly eller Lady-Comp Classic samt Baby-Comp Uppgradering av Lady-Comp (classic) till Baby-Comp Reparation Pearly Reparation Lady-Comp & Lady-Comp BABY Läs om hur du skickar din dator till Tyskland via länken nedan: https://naturafemme.groovehq.com/knowledge_base/topics/reparation-i-tyskland
Ja, dina mätningar kommer alltid att finnas kvar. Innan något görs tas en säkerhetskopiering på dina mätvärden. De laddas sedan över igen när den nödvändiga servicen gjorts och du kan lugnt fortsätta använda din p-dator som vanligt.
Det tar generellt cirka en vecka från det att du gjort köpet i webbshopen tills du har tillbaka din Pearly med ett nytt batteri. Den största delen av tiden utgörs av frakttiden till och från vårt servicecenter i Sverige. Vi har designat processen så att det ska vara så smidigt för dig som möjligt.
Beställer du innan 10.00 en vardag skickar vi din produkt samma dag förutsatt att vi har den på lager. Den når ditt ombud efter 1-2 dagar. Du får i samband med att vi skickar din order en länk där du kan följa din försändelse. Har vi inte produkten i lager för tillfället väntar vi på en ny omgång från tillverkaren. Då kan det ta någon vecka innan produkten skickas. Om så är fallet när du beställer blir du kontaktad av oss omgående. Vi försöker alltid att ha god tillgång på våra lager.
Din order skickas med DHL och lämnas hos ditt närmaste DHL-ombud.
Om din Lady-Comp eller Lady-Comp BABY gått sönder och den behöver repareras behöver du skicka den till tillverkaren. Detta gäller dock inte om du endast behöver en ny termometersensor eller battieriladdare. De kan du köpa direkt i vår webbshop och byta själv. För att skicka till din p-dator till tillverkaren använder du service blanketten via länken. Du fyller enkelt i det och skickar med din produkt till där angiven adress. Vi rekommenderar alltid att man skickar med rekommenderad post så att man kan följa försändelsen under vägen till tillverkaren. Tillverkaren återkommer med kostnadsförslag beroende på vad som hänt. Gäller det ett garantiärende är det självklart kostnadsfritt och du blir ersatt för frakten till Tyskland i efterhand.
Uppgradering av Lady-Comp (Classic) till Baby-Comp Du har möjlighet att uppgradera din Lady-Comp till en Baby-Comp. För att göra detta behöver du skicka in din Lady-Comp till oss. Alla dina tidigare mätvärden kommer finnas kvar. Du köper en uppgradering i vår webbshop och väljer betalmedel. Du får en orderbekräftelse till den e-post du anger med tilläggsinstruktioner.
1. Du köper ett batteribyte i vår webbshop och väljer betalmedel. Du får en orderbekräftelse till den e-postadress du anger. 2. Din Pearly skickas till vårt servicecenter där vi utför batteribytet. Posta din dator till adressen LC Finland, Österlånggatan 43 C 55, 20700 Åbo, Finland. Ange i samband med postandet mottagarens e-postadress info@naturafemme.se. Du kan posta datorn som sådan men innan du skickar den lönar det sig lönar att skydda datorn med plastmaterial för emballering eller hushållspapper. Du kan skicka den t.ex. i en bubbelplastpåse. Skicka med ett följebrev så vi vet vem datorn är ifrån och till vilken adress den skall returneras till samt ett mobilnummer. 3. Vi returnerar Pearly till samma adress som du angivit vid köpet. Hela processen tar cirka två vecka med all postgång. 4. Efter batteribytet kan du fortsätta att mäta temperaturer som vanligt, mätningarna från tidigare försvinner inte.
För att skicka till din p-dator till tillverkaren använder du service blanketten som du laddar ned via följande länk: https://naturafemme.se/support/service-och-batteribyte-8705855. Du fyller i blanketten och skickar med din produkt till där angiven adress. Vi rekommenderar alltid att man skickar med rekommenderad post så att man kan följa försändelsen under vägen till tillverkaren. Tillverkaren återkommer med kostnadsförslag beroende på vad som hänt. Gäller det ett garantiärende är det självklart kostnadsfritt.

Skillnader mellan datorer

När du har ägglossning indikeras detta av att pilen på röd markering blinkar. Om du bläddrar tillbaka kan du många gånger se detta i historiken. Pearly, till skillnad från Lady-Comp, begränsar den bredd av information användaren kan ta del av. Dock är säkerheten och den matematiska algoritmen densamma.
En Lady-Comp i USA kostar cirka 3600 sek med fraktavgift på 360 sek samt en tullavgift i Sverige på 25% av varans pris inklusive frakt (tullavgiften tillkommer vid varans leverans in till Sverige). Detta blir totalt: 4752 sek. Dessutom är servicekostnaderna dyrare då du måste skicka in den till USA samt att manualer, elförsörjning och temperaturskala är anpassade till USA:s standarder, inte svenska.
Båda är lika säkra och bygger på samma algoritm, analysmetod och mjukvara. Det som är den stora skillnaden är vad användaren får ta del av. Pearly är mer avskalad och du får information om dagens fertilitetsresultat. Inte så mycket mer. Lady-Comp visar händelser i cykeln, hormonnivåer, när ägglossning kommer ske, när den har skett osv. Med Lady-Comp kan du även få ut en cykelanalys genom att koppla samman p-datorn med din PC eller Mac. Pearly behöver även skickas in för batteribyte och service cirka vartannat år. På Lady-Comp byter du batteriet själv. För fler jämförelser, klicka på länken nedan: https://naturafemme.se/lär-dig-mer/jämförelse-mellan-pearly-och-lady-comp-13261187

Mediciner och sjukdomar

Vi har många användare med PCOS som använder p-datorn aktivt och för dem fungerar det bra. P-datorn lär sig din individuella cykel även om den är oregelbunden. Dock kan det vara så att du får fler röda och gula dagar i månaden än om du hade haft en regelbunden cykel, särskilt i början av användningen. För några enstaka användare blev resultatet att de fick väldigt många röda och gula dagar i månaden. Tyvärr är det svårt att säga hur utfallet blir i förväg. Det positiva är också att du får information om när ägglossning sker om du skulle vilja planera en graviditet framöver. Vi brukar även rekommendera att läsa Dr. Lara Bridens olika artiklar om just PCOS och vikten av att balansera menscykeln på olika sätt. Detta ger definitivt positivt resultat i användningen av p-datorn. -> www.larabriden.com
De flesta mediciner och tillskott påverkar ju kroppen och vilken verkan det har beror på vilka problem som föreligger. Vi har haft användare med oregelbundna cykler som har använt sig av progesteronkräm som exempelvis ProgesterAll. Det kan stabilisera cykeln men känner du dig osäker bör du konsultera en expert inom området först. Men vi har flera användare som med fördel använder krämen tillsammans med sin p-dator. Cykeln för dessa har påverkats men på oftast på ett positivt sätt och på sikt får många fått en bättre fördelning av gröna och röda dagar.
Det man skall vara observant med är om medicinen man tar påverkar basaltemperaturen. Allt som påverkar basaltemperaturen kan i sin tur påverka p-datorns prognoser. Vi har dock användare som tar medicin (Levaxin) mot just bekymmer med sköldkörteln. Dessa mediciner höjer basaltemperaturen. Dock är det en medicin som på intas dagligen på lång sikt. Därför har användarna initialt inte kunnat använda p-datorn under tiden som de prövat ut sin dos men väl när de har en dos. Då är höjningen jämn och då har de flesta kunnat använda p-datorn utan problem.

Hur fungerar en p-dator

Temperaturmetoden är en gammal beprövad teknik och har använts länge av kvinnor för att kartlägga vlika dagar som är fertila. Det är däremot svårt att själv beräkna alla eventualiteter som dubbla ägglossningar, försenade ägglossningar och spermiers överlevnad om man för egen statistik. Naturafemmes p-datorer tar hänsyn till alla eventualiteter och lär sig just din menscykel vilket gör att säkerheten i metoden blir väsentligt högre. P-datorerna har utvecklats sedan 1986 och har under dessa år genomgått flera oberoende kliniska studier. I dagsläget finns p-datorerna representerade i ett 40-tal länder världen över och många tusentals kvinnor använder dem dagligen.
För att mäta behöver du inte titta på displayen. Väckarklockan i p-datorn väcker dig (stegvis ljudökning för att inte väcka eventuell partner), du trycker på valfri knapp och utför mätning. Vid mens trycker du på en specifik knapp. Detta klarar man utan att behöva se på displayen. När du väl är vaken och har ljus kan du ställa väckarklockan, se prognos för kommande dagar etc.
Det stämmer att den kvinnliga menscykeln är högst individuell och att många faktorer påverkar den. Därför är indikeringen gröna/röda dagar något som kan variera dels för varje individ och dels för varje månad. Naturafemmes p-datorer sparar dina mätvärden och lär sig med tid just din cykel. Prognosen som den avancerade algoritmen ger baseras på: Ett "typiskt" cykelmönster enligt medicinska grundprinciper Mer än en miljon utvärderade cykelmönster Det egna cykelmönstret Temperaturen för dagen P-datorn tar även hänsyn till faktorer som feber och ovanliga temperaturhöjningar (som vid till exempel högt alkoholintag kvällen innan). I riktlinjer med allmän vedertagen fakta som framställs av bl.a. sjukvården i Sverige är de fertila dagarna i en generell menscykel ca sex dagar (fem dagar före ägglossning och ägglossningens dag). Detta finns med i säkerhetsinställningarna och hänsyn tas till dessa siffror med bra marginal i utvärderingen av inmatad data. P-datorn tar alltid det säkra före det osäkra och visar hellre rött/gult än grönt om den är det minsta osäker.
Nej. Säkra perioder bygger på att man avstår från sex under samma period varje menscykel. Det brukar oftast vara under dag 10-16 under menscykeln. Detta fungerar främst för dem med en regelbunden menscykel. Våra p-datorer bygger på basaltemperaturens förändring under menscykeln. P-datorn kan genom att analysera förändringarna i temperaturkurvan upptäcka när ägglossning sker och när under månaden man är fertil. Ägglossningen kan variera mellan menscyklerna och detta håller p-datorn reda på. P-datorn Lady-Comp ger dessutom statistik kring hur mycket ägglosningen varierar under menscyklerna.

Fertilitetsresultat och prognoser

Accordion Sample DescripP-datorerna fungerar bra även om man har en lång cykel. P-datorn lär sig just din individuella cykel baserat på dina mätvärden under en längre tid. Om cykeln är regelbunden och användaren mäter temperaturen dagligen så kommer p-datorn att indikera ägglossning lika bra som vid en kort cykel. Om menscykeln däremot är över 39 dagar kan vissa uppleva att det blir många röda dagar. Vi rekommenderar att du pratar med din barnmorska i dessa fall.tion
När det handlar om inprogrammering av mensdata menas detta de inprogrammeringar som du gör innan du börjar använda p-datorn. Då går du tillbaka i tiden (datum) och knappar in "M" för mensens första dag i den cykeln. Detta gör man bara innan första mätningen (någonsin) och det avser alltså tidigare cykler. När man sedan har sin mens kommer man att bekräfta samtliga dagar med att trycka ja (plusknapp) när "M" blinkar. I början kommer p-datorn fråga om användarens mens då och då men när den lärt känna användarens och dennes cykel kommer datorn att självmant veta detta och endast indikera/fråga efter "M" när den vet att användaren har (eller borde ha) mens. Hur många gröna dagar man får är väldigt individuellt men i regel gäller att ju längre dina blödningsdagar är, desto fler gröna dagar får du under mens. Dock baseras gröna och röda dagar på temperaturvariationerna och vissa kan även få röda dagar under de sista mensdagarna.
Du kan se tidigare mätvärden upp till 360 dagar för Lady-Comp BABY, 180 dagar för Lady-Comp och 90 dagar för Pearly.
Om du inte har någon ägglossning en månad kommer p-datorn indikera detta med en gul markering. Det blir då osäkert att ha samlag eftersom du inte haft någon ägglossning vilket innebär att den kan komma senare. Vid ett sådant tillfälle skall du bara fortsätta med kompletterande skydd och fortsätta mäta. Efter någon vecka kommer du förmodligen få röda och gröna dagar återigen. P-datorns indikation på om du är gravid baseras på temperaturnivåer som är utmärkande för detta tillstånd och alla lampor kommer då att lysa samtidigt.
Även om Pearly vet när du har haft ägglossning och kan sätta en prognos kan du som användare inte se denna informationen. Det kan man endast med Lady-Comp.
Nej. Om du vaknar inom mättidsintervallet mäter du direkt. Annars mäter du när du går upp som vanligt. Oavsett är det viktigt att du inte mäter precis efter du har varit uppe och du bör ha sovit fyra timmar innan du mäter din temperatur. Ett knep som vi vet flera nyblivna mammor använt sig av är att ställa klockan på en tidig timme som de vet att barnet inte vaknar innan. De mäter då temperaturen och somnar om tills barnet väcker dem.
Nej. det är inte möjligt med några mätfel, men om mätvärdet inte är tillräckligt bra upptäcks detta omedelbart och displayen blinkar och inget mätvärde registreras.
Våra p-datorer fastställer med hjälp av de sparade datavärdena och den dagliga temperaturmätningen en prognos för de kommande 24 timmarna. I sammanhanget extrema temperaturhöjningar som beror på för lite sömn, förkylning, hög alkoholkonsumtion eller läkemedelspåverkan blir därför tydligt avvikande jämfört med en temperaturhöjning som baseras på ägglossning. Värdena kommer därför att klassas som onormala och räknas bort. Även om onormala mätvärden räknas bort rekommenderar vi dig ändå att avstå från mätning om du vet med dig att värdet kommer vara onormalt högt beroende på en av ovanstående situationer.
Ja, men generellt får man fler röda dagar jämfört med en person som har en regelbunden cykel. Men metoden är fortfarande lika säker. P-datorn kan också vara till hjälp om man vill reda ut orsaken till att menstruationen är så oregelbunden genom att se om ägglossningar överhuvudtaget inträffar eller hur lång cykel man har. Om du är osäker rekommenderar vi att du konsulterar med din barnmorska eller gynekolog om vilken metod som är lämplig för dig
Eftersom det är en specialtermometer som mäter basaltemperaturen är även temperaturvärdena du ser mycket lägre än du är van vid. Det är helt normala värden i sammanhanget och inget som låter avvikande. Runt ägglossning har alla en individuell höjning på cirka en halv grad. Men det kan vara svårt att se mönstret av temperaturvariationen så det inte är en exakt kurva utan temperaturerna kan variera upp och ned, dag för dag. Om du dock ser värdena i en graf över en cykel bör du kunna se en tydlig kurva om du har en normal cykel.