P-datorn är mycket säker, tillförlitlig och exakt redan från första användningsdagen.

P-datorns algoritm är unik.

P-datorn mäter din basaltemperatur (basal body temperature, BBT) varje morgon genast efter att du har vaknat med en mycket avancerad temperatursensor, vars noggrannhet är en hundradels grad. Den jämför automatiskt temperaturen med ett bio-matematiskt prognosprogram och den forskningsdata om familjeplanering som har sparats i det.

Den beräknar, analyserar och visar din personliga cykel på ett exakt sätt. Det här gör den smarta p-datorn till ett av de effektivaste sätten i världen att följa upp fertiliteten. Apparaten är till 99,3 procent säker som preventivmetod redan från första dagen. P-datorns Pearl-index är 0,7.

Pearl-index 0,7

Pearl-indexet används för att ange preventivmetoders effektivitet. Exempel: om 100 kvinnor använder en viss preventivmetod i ett års tid och en kvinna blir gravid blir metodens Pearl-index 1,0. Pearl-indexet för p-piller är 0,1–0,9 och effektiviteten hos spiraler varierar mellan 0,1 och 2,2. Eftersom p-datorernas Pearl-index är 0,7 är de den effektivaste, naturliga preventiv- och familjeplaneringsmetoden. Det finaste med en naturlig menstruationscykel är att den är effektiv precis så som den är.

Alla kvinnor är olika, men allas cykler följer specifika, biologiska grundregler
  • Ägglossning inträffar endast en gång per cykel.
  • I sällsynta fall kan det inträffa två eller flera ägglossningar, men då inträffar de inom 24 timmar från varandra.
  • Efter ägglossning kan äggcellen befruktas under högst 18 timmar.
  • Sperman förblir aktiv och befruktningsduglig inne i kvinnans kropp i högst fem dagar.

Detta innebär att du kan bli gravid under endast sex dagar i varje cykel: under fem dagar före ägglossning och själva ägglossningsdagen.

Menstruationscykeln varierar
Menstruationscykler är individuella. Varje kvinna är unik och en kvinnas personliga cykel kan variera från en månad till nästa. P-datorn lär sig med tiden särdragen hos din cykel genom att spara, analysera och samla in information om dig.

Variationer är normala

Alla dagar är olika. Ditt allmän- och hälsotillstånd påverkar din menstruationscykel. Stress och andra omständigheter kan påverka din kropp och följaktligen även din cykel. Tack vare att p-datorn övervakar dig dagligen märker den dessa förändringar i ditt liv och anpassar sig till dem.