En kvinna är fertil under sex dagar per cykel, så varför oroa sig över preventivmedel varje dag? Tack vare p-datorns enkla system med ljussignaler kan du njuta av din sexualitet på ett naturligt och tryggt sätt.

Om p-datorn ger dig ett grönt ljus är du inte fertil och du behöver inga andra preventivmedel. När du får ett rött ljus är du fertil och bör använda kondom eller någon annan hormonfri preventivmetod för att förhindra en graviditet. Ett gult ljus visar att p-datorn inte har kunnat tolka mätresultatet, eftersom cykelns temperaturer har varierat. Det gula ljuset är även ett tecken på inlärning. Ett gult ljus ska hanteras på samma sätt som ett rött ljus. För att förhindra graviditet när det gula ljuset lyser ska du använda en annan alternativ, hormonfri preventivmetod.

P-datorn ger dig samma säkerhet som många hormonella preventivmetoder, men du behöver inte lida av biverkningar. P-datorn förändrar inte din cykel och påverkar den inte heller på något annat sätt.